Tänka, snabbt och långsamt

Thinking, Fast and Slow
Bok av Daniel Kahneman
Tänka, Snabbt och Långsamt är en bok som får läsaren att inse att vi vid vissa tillfällen inte bör lite på våra egna intuitioner. Boken förklarar hur vi bör använda de två olika sätten att tänka på för att undvika att göra val som kommer att straffa oss i framtiden.
Tänka, Snabbt och Långsamt är en bästsäljande bok skriven av den väldigt framgångsrika ekonomen Daniel Kahneman. Boken vann 2012, ett år efter att den släpptes, priset National Academies Communication Award för bästa kreativa arbete som hjälpt allmänheten att förstå ämnen och koncept inom beteendevetenskap, teknik och medicin.

Boken sammanfattar forskning som Kahneman genomfört under de senaste 20 åren, vilket han ofta gjort i samarbete med Amos Tversky. Boken täcker alla tre faser av Kahnemans karriär: hans tidiga dagar då han arbetade med kognitiva fördomar, hans arbete med prospektteori och hans senaste arbete inom mänsklig lycka.

Bokens centrala avhandling är en dikotomi mellan två tankesätt: ”System 1” är snabbt, instinktivt och emotionellt, medan ”System 2” är långsammare, mer övervägande och mer logiskt. Boken avgränsar kognitiva fördomar förknippade med varje typ av tänkande. Kahneman delar med sig av flertal experiment som avser att belysa skillnaderna mellan dessa två tankesätt och hur de når fram till olika resultat även med samma input. Från inramning av val till människors tendens at ersätta en svår fråga med en som är lätt att bevara, så belyser boken flera årtionden av akademisk forskning för antyda att människor lägger för mycket för troende på mänskligt omdöme. Boken delar också med sig av många insikter från Kahnemans arbete med den Israeliska försvarsmakten och med de olika avdelningarna och samarbetare som har bidragit till hans tillväxt och framgång som filosof och forskare.

Personligen så upplevde jag denna bok en aning tuff att läsa vid vissa tillfällen. Dock så finns det mycket god kunskap inom boken och den delar med sig av information som vi alla bör vara medvetna om