Följ det gröna spåret

Bok av Agneta Magnusson
Boken uppmuntrar människor att ta hand om gamla nyttoväxter och förvalta odlingskunskaper. Här får läsaren möta människor som tar hand om odlade såväl som vildväxande nyttoväxter. Dessa människor är mycket betydelsefulla för att föra kunskapen vidare till kommande generationer. Det är viktigt att ta hand om det vi har och den kunskap som finns.
Bland minnen och personskildringar hittar man lite roliga recept. Mycket informativt om gamla kulturväxter och hur de använts förr- och kan användas nu.