Robot short stories

Jag, robot

I, Robot
Bok av Isaac Asimov
Isaac Asimovs kultförklarade science fiction-klassiker Jag, robot från 1950 är läst över hela världen. Nu kommer den i efterlängtad nyöversättning. 1. En robot får inte skada en människa eller genom underlåtelse att handla tillåta att en människa skadas. 2. En robot måste lyda de befallningar som den mottar från människor, med undantag av sådana fall då dylika befallningar kommer i konflikt med den första lagen. 3. En robot måste skydda sin egen existens, förutsatt att detta icke medför brott mot den första eller andra lagen. Så lyder robotologins tre lagar som är grunden för att människan och maskinen ska kunna existera fredligt sida vid sida. Men konflikter uppstår mellan lagarna, och robotpsykologen Susan Calvin på Amerikanska Aktiebolaget Robotar och Mekaniska Människor tvingas använda sig av hela sitt kunnande för att förhindra en katastrof för mänskligheten. Jag, robot kan utan överdrift sägas ha inspirerat så gott som alla efterföljande böcker och filmer i genren, som Bladerunner och Terminator för att bara nämna några. Under 2004 kommer också filmen I, robot med Will Smith i huvudrollen. Översättning Fredrik Liungman
Jag älskar den här boken! Novellerna följs åt på ett sätt så att historierna vävs ihop och det ändå känns som en väl sammanhållen roman.
Välskriven, med en underfundig, lite torr humor, har denna bok seglat upp på min egen topplista. På vägen har den dessutom helt ändrat min syn på robotar, och från att ha varit helt ointresserad och uttråkad av allt som haft med robotar och teknik att göra önskar jag nu att jag hade haft min egen Robbie under uppväxten...