Kemin var hans ädla ögonsten

Bok av Ulf Ivarsson
Carl Wilhelm Scheele var en kemist och apotekare som levde på 1700-talet. Detta är berättelsen om hans liv både i och utanför kemilabbet, det beskrivs hans sociala liv, bildningskomplex, yrkesperfektion och mycket annat. Det är en skildring av historiska händelser i dåtidens Sverige. Boken bygger bland annat på citat från samtida brevväxlingar.
Faktiskt är det många svenskar som gjort stora upptäckter inom vetenskaperna och Scheele är en av dem. Det är berättelsen om en man som gjorde stora rön inom kemin utan universitetsutbildning, utan han blev apotekare via gesällsystemet. Det är fantastiskt att läsa vad han åstadkom under sitt korta liv. Romanen bygger bland annat på brev.