Filosofiska rummet

Podcast från Sveriges Radio
Om klassiskt filosofiska ämnen såväl som vår tids mest brännande etiska, existentiella & politiska dilemman. Ansvarig utgivare: Marie Liljedahl
Alltid intressanta ämnen och många intressanta gäster. Ämnen belyses ur flera olika synvinklar och ger mig ofta en aha-upplevelse och något att fundera vidare på.
Detta program gillar jag och maken att lyssna på i bilen. Filosofiska funderingar som ändå görs lättillgängliga för lyssnaren.