Sommarskuggan och halloween-buset

Bok av Tina Mackic
Sommarskuggan är en magisk dräkt som till varje pris måste stoppas innan den hinner få fatt i sin utvalda, en person som gör Sommarskuggan fullkomlig. Angelika Prick förvarar dräkten i en träkista, men när hon ska gömma den råkar Sommarskuggan släppas fri. Kompisarna Sasha och Puck blir skuggjägare, de måste tillfångata Sommarskuggan innan det är för sent.
Denna boken är så bra och passar bra som högläsningsbok. Kapitlen i boken är varierade där något kan var kort och något längre. Detta är är rolig, intressant samt händelserik bok.