Mot bättre vetande

Bok av Hans Albin Larsson
Med fokus på de senaste decenniernas organisatoriska reformer samt pedagogiska och politiska debatt analyseras, mot en historisk bakgrund, skolans utveckling och problem. En lättläst och faktaspäckad bok. Denna titel har tidigare givits ut av SNS förlag men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.
Fastnade för titeln och köpte ett recensionsexemplar som fanns på Myrornas i Örebro. Författaren gör en rejäl genomgång av svensk skolhistoria från medeltid till nutid, med tonvikt vid politiska beslut och samhälleliga trender som präglat dess utveckling, särskilt under sista seklet. Mestadels lättläst för att vara facklitteratur, men ändå bitvis krånglig på grund av vissa, för mig okända, termer för olika skolföreteelser - finns dock ett behjälpligt lexikon i bokens slut.

Mycket intressant läsning som belyser viktiga punkter i svensk skolutveckling, så att man förstår varför skolan idag ser ut som den gör.

När man som 90-talist läser denna bok känner man sig sviken av vuxenvärlden i fråga om sin skolgång.

En läsrekommendation till varje politiker, rektor, lärare och skolintresserad medborgare - med hopp om att aldrig svika barnens rätt till utbildning.