Snorkla

Aktivitet
Det här är en generell aktivitet som är tänkt att ge inspiration när man vill hitta på något.
Att snorkla utomlands (det går säkert bra i Sverige också där man har klart havsvatten) är det bästa jag gjort under mina resor. Man kan upptäcka så mycket!