Snorkla

Aktivitet
Att snorkla utomlands (det går säkert bra i Sverige också där man har klart havsvatten) är det bästa jag gjort under mina resor. Man kan upptäcka så mycket!