Dickinson

TV-program från Apple
Dickinson Tv-serien.

Bygger på den berömda poeten Emily
Dickinson, hon betraktas idag tillhöra en av dem mest betydande amerikanska författarna inom engelskspråkig poesi.
Dels pga hennes fantastiska skriv teknik , hennes sätt berätta hur samhället ser på kvinnliga poeter, hur en kvinna begränsas till skillnad från mannen.
Serien är en mer modern variant, med inslag av musik och fantasi.

För mig så drar musiken ner serien otroligt mycket, då jag inte tycker den passar in alls. Även språket ibland hos några karaktärer drar också ner filmen vilket är så synd. Annars så tycker jag serien är bra, älskar dem fantastiska dikterna.