Skål, ta mig fan!

Bok av Torbjörn Åberg
?Jag dricker för mycket och det kan hända att jag inser att jag borde göra något ? men vad? Att sluta dricka är ett drastiskt och orimligt beslut, och det vill jag inte.? Den här boken belyser inte alkoholproblemet som det normalt brukar beskrivas: här sägs inte att alkohol är skadligt för dig, här finns inte en mängd läkarord och här finns inte skuld och skam. Boken intar i stället andra utgångspunkter ? först och främst den ovan. Den tittar på vilka vi är som delar detta problem, hur vi fungerar, hur alkoholen gäckar oss och, inte minst, hur den mixtrar med våra känslor. Den presenterar en djupare förståelse av problemet som sådant, men minst lika mycket lär den oss kunskap om oss själva. Först när vi har detta kan vi gå vidare. När vi slåss mot alkoholen ser vi nämligen hur våra styrkor vänds mot oss och blir till våra fiender. Kraft, handlingsstyrka, självständighet, egenvilja, framåtanda och kan?själv, egenskaper som tidigare hjälpt oss till landvinningar, arbetar nu emot oss. Det som brukat skydda oss stjälper oss. Med massiva kraftansamlingar kämpar vi, var och en för sig, mot det omöjliga. Här krävs en omvänd logik.
Om man vill minska ner på alkoholintaget kan det bero på att man tycker att det blivit lite för mycket och för ofta av det goda. Kanske man misstänker att det här med alkohol har blivit lite av ett problem. Läs då Skål, ta mig fan ! En bok som verkligen ger insikt i och kunskap om alkoholproblematik.
Rekommenderas för den som vill dricka mindre alkohol