Hjärnstark

The real happy pill
Bok av Anders Hansen
Hjärnstark är en bok som på ett pedagogiskt och grundligt sätt beskriver hur motion påverkar psykisk hälsa. Genom att återkommande motionera genom pulshöjande aktiviteter såsom löpning, dans eller cykling i cirka 30 minuter, frigörs ämnen i kroppen som påverkar välmåendet positivt såsom bättre koncentration, större stresstålighet, mer lyckohormoner och mer energi.
En otroligt intressant men också lite skrämmande bok om hur skärmar påverkar vår vardag och liv. I boken ges både tips och info på hur hjärnan reagera på alla skärmar vi ständigt utsätts för. Otroligt intressant och inte så tråkig som många andra faktaböcker.
"Hjärnstark : hur motion och träning stärker din hjärna" av Anders Hansen handlar om sambandet mellan träning och intelligens. Genom regelbunden motion förbättras minnet såväl som stresståligheten. Med andra ord bör du röra på dig om du vill prestera bättre.

Anders Hansen är överläkare i psykiatri och i denna bok ger han konkreta tips på hur du kan motionera för att bli smartare. På ett enkelt sätt beskriver han fördelarna av motion och efter denna bok känner man verkligen för att träna. Den är lättförståelig och full av fakta. En fantastisk bok!
I boken får läsaren ta del av hur fysisk träning är nyckeln och en av de bästa medicinerna för att hålla sig frisk både psykiskt och fysiskt. Författaren arbetar som överläkare, men har bakgrund i psykiatrin och återkommer till hur 30 minuters motion om dagen är lika effektivt som antidepressiva mediciner. Boken belyser på ett motiverande sätt hur viktigt motion är för att må bra. Genom att författaren på ett målande och pedagogiskt sätt presenterar fakta och lösningar bredvid varandra, motiverar boken läsaren till att få in fysisk aktivitet i den dagliga rutinen. Boken är välskriven och grundas på vetenskapliga studier inom flera olika discipliner. En passande bok för personer som vill börja träna eller för personer som vill upprätthålla sin träning. Att boken är populär och rekommenderas av många svarar säljsiffrorna på och många kan instämma att boken är mycket bra. Just för att boken beskriver avancerade samband på ett enkelt sätt, samt motiverar till att lägga in fysisk aktivitet i vardagen. Budskapet är lättillgängligt och viktigt i dagens stillasittande samhälle, då läsaren snabbt motiveras till att faktiskt klämma in löprundan innan middagen. En välskriven bok som är värd att läsa.