Hoppets tåg

Il treno dei bambini
Bok av Viola Ardone
Det är efterkrigstid och nöden är stor i det krigshärjade Syditalien. Napolitanska Antonietta är desperat i kampen för brödfödan och sätter sin sjuårige son Amerigo, tillsammans med tusentals andra barn, på ett tåg mot Bologna. Amerigo hamnar hos den ensamstående Derna, vars svåger Alcide får en avgörande roll i Amerigos liv när han tillverkar en fiol åt honom. Allt är annorlunda i Emilia Romagna - språket, människorna, maten - men Amerigo anpassar sig snabbt till de nya levnadsvillkoren, inte minst tack vare musiken. Men så en dag har det blivit dags att återvända till Neapel. Amerigo ser med nya ögon på smutsen och fattigdomen i Quartiere Spagnuolo och den olyckliga Antonietta. Han gör det han måste göra för att överleva, smyger ombord på ett tåg som tar honom tillbaka till sin fostermor Derna. Många år senare när Amerigo återvänder till Neapel som en vuxen man och berömd fiollärare konfronteras han med sitt ursprung och det förflutna. Ska han sträcka ut en hjälpande hand till sin bror, som han själv blivit hjälpt en gång? Hur långt sträcker sig en människas skyldigheter gentemot en annan?
Efter andra världskriget är nöden stor i södra Italien. Kommunisterna hjälpte många fattiga familjer genom att skicka deras små barn till familjer i Bologna i den norra delen. Amerigo är 7 år när han ensam sätts på tåget. Barnen på tåget vet inte vad som ska hända med dem, och bara det är en fruktansvärd känsla. Men Amerigo och några andra barn han känner på tåget kommer till bra familjer. En helt annan värld öppnar sig för honom. Sen följer vi honom i vuxen ålder när han åker på besök till Neapel där han föddes. Han brottas med känslor han levt med hela livet.
En underbar liten pärla till bok. Den måste man läsa!
Om sjuårige Amerigo Speranza, som bor i Neapel med sin ensamstående mamma Antonietta. Det är fattigdom och brist i södra Italien efter kriget, och genom kommunisternas försorg skickas tusentals barn norröver för en tid. Amerigo kommer till Modena, där han tas väl om hand. Bland annat får han en egen fiol.
Så småningom återvänder barnen hem, men för Amerigos del är det inte så enkelt att komma tillbaka.
Underbart berättad ur Amerigos perspektiv, både som sjuåring och många år senare, när han återvänder till Neapel.