Em : roman

Bok av Kim Thúy
romanen “Em” av Kim Thúy återkommer författaren till krigets Vietnam. Genom fragmentariska berättelser som sammanflätar olika människors livsöden får vi ta del av krigets förödande konsekvenser, framförallt vilka spår kriget sätter i de människor som drabbas.
Kim Thúy har verkligen förmågan att väva samman det poetiska berättandet med det historiska. Många gånger förstår jag inte hur det brutala kan formuleras på ett sådant utsökt sätt, så ljuvligt.

Det är inte varje gång en inledning tar andan ur en, men det gör den här. Därefter får vi följa med på en resa utifrån flera olika människors perspektiv, vars öden påverkar varandra. Utgångspunkten är Vietnam och den väpnade konflikten som pågick där från 50-talet och framåt. Thúy berättar om Operation Babylift, en evakuering av tusentals föräldralösa vietnamesiska barn som flögs över till USA 1975. Vad hände med dem?

Det genomgående temat i Thúys författarskap är kärlek och krig. Hur det outsägligt vackra kan pågå parallellt med det ohyggligt hemska. Hur en flyktig blick eller beröring två människor emellan sker sida vid sida med dödandet och lemlästandet. Hur kroppens skälvningar fortplantar sig lika ofta hos älskande par som bomber utplånar hela byar fulla av civila människor. Denna kontrast är fenomenalt skildrad.

Som historielärare är jag mycket intresserad av de historiska perspektiv som är dolda eller sällan berättade. I gymnasieskolans böcker framställs historieskrivningen ofta i traditionella ordalag och generellt får man som lärare söka sig utanför dessa för att bredda bilden. "Em" känns som en perfekt roman att använda i undervisningen och diskutera, eftersom den berör sällsynta infallsvinklar.

I en passage som namnges Perspektiv, skriver Thúy: Amerikanerna talar om "Vietnamkriget", vietnameserna om "det amerikanska kriget". I det glappet återfinns kanske orsaken till kriget.

Thúys romaner går att läsa flera gånger om. Dels på grund av det nätta omfånget, men kanske framför allt på grund av den tyngd hennes ord förmedlar. Jag längtar redan till nästa gång jag får läsa den här.