1 %-metoden : små förändringar, stora resultat : ett enkelt och beprövat sätt att skapa goda vanor och bryta dåliga

Atomic Habits
Bok av James Clear
Önskar du förändra ditt liv men tycker att det är alldeles för svårt eller kräver det alldeles mycket av dig för att lyckas? Den här boken erbjuder ett annorlunda sätt att tänka, nämligen att jobba på att förändra väldigt små saker - 1% om dagen av det du vill ändra kanske räcker? Med små, små medel förändrar man sina ovanor.
Jag tror att alla människor har vanor de vill ändra på. Till naturen är vi nog alla ganska lata och tar gärna den enklaste vägen ut. Tyvärr fungerar inte livet alltid så och vi behöver ha goda vanor för att fortsätta komma framåt och utvecklas. Det finns mängder av böcker som tipsar om sådana förändringar, och James Clears 1 %-metoden är också en sådan.

Det jag gillar med den här är att den är enkel att läsa och förstå. Det finns mycket information och teori som förklaras med lätta ord och dessutom känns det inte som att det är en mängd pekpinnar som talar om alla fel man gör. James Clear är tydlig med att alla misslyckas ibland och tar också upp flera exempel på när han själv misslyckats. Det är också trevligt att Clear skriver att om man misslyckas med att förändra sina vanor är det inte personen det är fel på, utan på systemen hen använder.

Boken består till huvudsak av fyra regler som delas upp i mindre delar: Gör det synligt, gör det lockande, gör det enkelt och gör det tillfredsställande. Kanske är inte det nydanande idéer som Clear skriver, men det är skrivet på ett sätt som gör att det känns både överskådligt och överkomligt. Boken är full av tydliga illustrationer och varje kapitel avslutas med en sammanfattning som är väldigt bra att använda för att antingen påminna sig när man behöver bläddra tillbaka, eller för att hitta det kapitel som man behöver exakt just nu. Dessutom finns tabeller med hur man skapar och bryter goda vanor efter varje kapitel i bokens huvuddel. Boken är full av små tips på hur man kan tänka när man förändrar en vana och påpekar om och om igen att man inte behöver förändra stort på en gång, utan att det går att ta små steg för att förändra sina vanor. Försök göra det 1 % bättre varje dag, så har du plötsligt blivit mycket bättre på bara någon månad. Det viktigaste är inte hur stor förändring du gör, det viktiga är istället att om du bestämmer dig för en förändring, att du arbetar med det varje dag. Medan jag läser får jag massa små tips och tricks som jag känner blir lätt att reflektera över och ska definitivt sätta mig med boken igen för att få matnyttiga tips på hur jag ska förändra oönskade beteenden.

Jag tycker om bokens start, när vi får veta lite mer om Clears bakgrund och om den olycka han råkar ut för under high school. Det gör att det känns som att jag får en relation med bokens författare snabbt och gör också att jag får lättare att ta till mig teorierna som står senare i boken, lite mer som att ha ett samtal med en vän än en bok riktad till många människor.

Språket är bra och flyter på och översättningen av Ylva Mörk fungerar alldeles utmärkt för mig som läsare.
1%-metoden fokuserar på hur man bryter dåliga vanor, skapar de goda och behärskar de små beteenden som leder till anmärkningsvärda resultat. Clear menar att om du har problem med att ändra dina vanor är problemet inte du. Problemet är det systemen du använder.

Lite trögt i starten, inte så mycket nytt under solen där. Men när Clear går igenom de fyra lagarna: att göra det synligt, göra det lockande, göra det enkelt och gör det tillfredsställande – då börjar det hända något. Han plockar upp relevant och känd forskning, och levandegör innehållet med exempel ur det verkliga livet vilket gör boken både underhållande och lättläst. Pedagogiskt upplagd med korta kapitel som avslutas med bra sammanfattningar.

Riktning och mål är något som vi som arbetar med motivation är vana att använda oss av, så det är intressant att ta del av Clears sätt att se på mål kontra system. Det finns faror med att fokusera (för mycket) på målet, då risken kan vara att när målet är uppnått är det lätt att tappa motivationen. Med ett hållbart system som inbegriper att skapa regelbundna vanor kan man nå små, men viktiga förbättringar genom hela livet.

Kort och gott: En bok med massor av goda russin som jag glatt plockar med mig in i både arbetsliv och privatliv. Jag har klottrat boken full av stjärnor och markeringar, post it-lappar i olika färger som sticker ut både här och där. Så..är du intresserad av att göra en hållbar förändring i ditt liv: läs 1%-metoden och låt dig inspireras av James Clears klokheter och engagemang för förändringar.
Ett tilltalande yttre och ett intressant inre

Många gånger när man ska försöka få till förändringar, små som stora, är man så peppad att man går ut för hårt och det fungerar en kortare tid innan man tappar orken då slutresultatet inte visar sig snabbt nog. Denna bok fokuserar på att ta det i saktare mak och i mindre steg. Underrubriken är också "små förändringar, stora resultat"!

Amerikanen James Clear är författare, fotograf och föredragshållare inom personlig utveckling, och boken startar upp med förord av Olof Röhlander som är författare, inspiratör och mental tränare, för att sen övergå till James Clears berättande om olyckan han var med om sista dagen av hans andra läsår i high school och som hade kunnat kosta honom livet. På några sidor får läsaren följa hans väg tillbaks till livet och fram till där han är idag.

Jag kan inte säga att jag sen fastnade i boken, till en början, då den kändes för analyserande, för invecklad, för... Den delen kändes mer som den skulle passa t.ex. företagare och idrottare. Men en bit in i boken lossnade det då innehållet blev mer allmänt, och jag blev helt fast i vägen mot målet, vanorna, beteendet och förändringarna. Helt enkelt vad att tänka på och hur att lägga upp förändringen mot ett rikare och mer tillfredsställande liv.

Det ska tilläggas också att det finns några få partier som innehåller resultatet av plågsamma djurförsök för de läsare som vill undvika den delen.