Den siste samurajen

The Last Samurai
Film från 2003 regisserad av Edward Zwick
En av mina favorit filmer! Det är en historisk film som utspelas i Japan där den traditionella Japan med sina seder krockar med den moderniserade Japan som styrs av den engelska makten. Det bildas en klyfta och samurajerna utpekas som vildar.