Vill sluta spela om pengar

Tips för den som...
Sätt en budget /vecka och minska den till en nivå du klarar av ekonomiskt tex 50 kr/vecka och när du har klarat det välj att fortsätta på den nivån eller sluta helt