Handlar på avbetalning

Tips för den som...
Jag rekommenderar att man slutar handla på avbetalning, varorna blir dyrare då ränta och avi avgifter läggs till. Och risken är att man inte kan betala skulden och hamnar hos inkasso eller i värsta fall kronofogden. Satsa då hellre på att spara till det du vill ha/behöver och köp det kontant.