Queera tider

Bok av Edward Summanen
Hur har synen på personer som bryter mot normer kring kön och sexualitet förändrats under historiens gång? Vilken utveckling har skett när det kommer till hbtqi-personers rättigheter i Sverige? Vilka frågor är aktuella just nu? Och vart kan du vända dig om du har frågor om trans eller könsidentitet? Queera tider - hbtqi då och nu tar upp olika aspekter av att vara queer. Frågor får svar, och berättande texter varvas med intervjuer och skildringar av personer som varit betydelsefulla eller på andra sätt gjort avtryck. Det här är en bok som både inspirerar och informerar, såväl som lyfter fram delar av historien som det talas alldeles för lite om.
Queera tider är en mycket lärorik bok som inte enbart passar unga, utan är perfekt även för vuxna som vill och/eller behöver lära sig mer. Den är skriven på ett informativt men ändå lättförståeligt sätt vilket gör den enkel att ta till sig. Det går dessutom jättebra att läsa enbart något stycke ur den, en behöver inte läsa hela på en gång om en behöver fundera lite mellan raderna. Dessutom är den fylld med illustrationer som är så fina att jag skulle vilja ha förstoringar av dem och sätta upp på väggen! Det är en bok som är perfekt för att starta diskussioner kring och är en sådan där bok som alla som behöver mer kunskap borde läsa!