Bröderna Dal

Brødrene Dal
TV-program
Tokrolig Norsk tv serie i monte pyhton stil och allt kan hända och allt händer. Roligaste barn och ungdomsserien på tv som någonsin gjorts.