Konsten att tänka klart

The Art of Thinking Clearly
Bok av Rolf Dobelli
Konsten att tänka klart är ett måste för alla som har ett viktigt beslut att fatta. Boken leder dig rätt i djungeln av svåra beslut, och avslöjar hemligheten bakom det perfekta beslutsfattandet. Har du någonsin fortsatt göra en sak fast du vet att den är dålig för dig? Eller investerat i något som du i efterhand insett faktiskt inte var värt det? Kanske har du som så många andra tagit åt dig äran när saker gått bra, men skyllt misslyckanden på faktorer utanför din kontroll? Det här är exempel på kognitiv snedvridning, felslut som vi gör i vårt vardagliga tänkande. Genom att känna igen felaktiga slutledningar kan vi lära oss att motverka dem och fatta bättre beslut vare sig det handlar om personliga bekymmer eller pengar. Kanske är Konsten att tänka klart början på ett bättre liv. Konsten att tänka klart var den mest köpta fackboken i Tyskland och Schweiz 2012, och har även legat på bestsellerlistorna i Storbritannien, Sydkorea, Indien, Irland, Hong Kong och Singapore.
Den här boken har betytt mycket för mig. Den innehåller nittionio tankefel man kan göra. Till exempel cognitive bias, alltså att man alltid tolkar saker enligt det man redan tror. Oen annan sak är att man kanske tror på framgång lite för mycket eftersom det snackas mer om folk som nått framgång än de som misslyckas.