Natt och dag

Night and Day
Bok av Virginia Woolf
Umgängeslivet bland släkt och vänner i Londonsocieteten roar inte längre Katharine Hilbery. Hon vill göra uppror, men alla vägar verkar förbjudna. Natt och dag är Virginia Woolfs andra roman. Den utspelas i Londons intellektuella kretsar ett par år före första världskrigets utbrott.