Northanger Abbey

Bok av Jane Austen
Fanny Price flyttas från fattigdomen i sina föräldrars hem och får istället växa upp med sina rika kusiner i Mansfield Park. Hennes låga ställning gör sig väl påmind och kusinen Edmund blir den enda hon kan lita på. Fannys mycket ensamma barndom skakas då hon för första gången upplever känslor som hon inte vet hur hon ska hantera.