Stenbeck

Bok av Per Andersson
Jan Stenbeck är en av Sveriges mest berömda, älskade och avskydda företagsledare genom tiderna. Författaren Per Andersson har gjort en grundlig research och presenterar ett komplext porträtt av Stenbeck och hans framgångar med Investment AB Kinnevik. Boken skildrar även de stora förändringarna som skedde i samhället under den tiden, bland annat avregleringarna på telefoni- och televisionsmarknaderna.
Jan Stenbeck är en av Sveriges mest berömda företagsledare genom tiderna. Hans framgång och ledarskap gör honom både till beundrad och avskydd av människor. Författaren Per Andersson ger en ambitiös och mycket grundlig skildring av affärsmannen samt de stora förändringarna som skedde i samhället under den tiden. Resultatet är en mycket intressant biografi.

Jan Stenbeck levde år 1942-2002. Han ärvde familjens företag som sysslade med stål och skor. Under Jan Stenbecks ledning kom detta företag att förvandlas till ett företagsimperium inom media och kommunikation med starka varumärken som Tele2, Metro och Millicom. Med enorma satsningar, djärva företagsbeslut och en hel del hänsynslöshet byggde Stenbäck upp Investment AB Kinnevik. Detta väckte stor beundran hos många människor, men även en stor avsky hos andra.

Stenbeck var en kontroversiell man. Redan tidigt hamnade han i kollisionskurs med familjen när han tog över familjeföretaget. Under hela hans framgångsrika karriär har han stångats med många politiker, företagsledare och familjemedlemmar. Detta gör dock historien ännu mer intressant. Författaren Per Anderssons lyckas göra ett mycket mångfacetterat porträtt av Stenbeck.

En stor fördel med denna biografi är att den skildrar de stora samhällsförändringar som pågick under Jan Stenbecks liv och hur han bemästrade dessa genom att anpassa företagsverksamheten. Under den senare delen av 1900-talet sker det stora ekonomiska och tekniska förändringar där bland annat telefoni- och televisionsmarknaderna avregleras. I flera kapitel i boken beskriver författaren på ett mycket detaljerat sätt hur marknaden förändrades och hur Stenbecks intuition och kreativitet var avgörande framgångsfaktorer för företagsgruppen i denna förvandling. Biografin är således mycket mer än ett porträtt av en framgångsrik affärsman - det är ett porträtt över en viktig tid i Sveriges historia där statliga monopol avvecklades.

Boken har även ett mycket intressant kapitel som tar upp Stenbecks arv. Här beskrivs det hur Kinnevik utvecklats efter hans död. Detta kapitel är minst lika intressant som de andra eftersom det är ett bevis på vilket avtryck som Stenbeck lämnat efter sig i det svenska näringslivet.

“Stenbeck : en biografi över en framgångsrik affärsman” är en mycket välskriven och faktaspäckad bok. Författaren faller inte i fällan att måla upp en idolbild av Stenbeck och inte heller en bild av honom som den vedervärdiga affärsmannen som media gärna ville porträttera honom som. Detta är ett komplext porträtt om en smart affärsman i en omvälvande tid. Mycket läsvärd.