Anna, Hanna och Johanna

Hanna's daughters
Bok av Marianne Fredriksson
Tre kvinnor i rakt nedstigande led, tre epoker och nästan hundra års samhällsomvälvningar ryms i Marianne Fredrikssons roman om Hanna, Johanna och Anna. Kvinnorna får i var sitt led gestalta sin tid: det agrara och fattiga Sverige, industrinationen med den stora nya arbetarklassen och till slut den moderna och bekväma tjänstenationen.
Tre generationer får ta plats i denna skildring av samhällsutvecklingen i Sverige. Det handlar om tre generationer kvinnor, som alla är självständiga på sitt vis och utifrån de förutsättningar samhället ger. Där Hanna fick kämpa mot utsatthet, svält, övergrepp och förslitningar och Johanna kämpar för jämställdhet får Anna möjlighet att bli akademiker och skaffa sig en karriär. Alla de tre kvinnorna upplever stora förändringar under sin livstid och alla har de att lära av varandra. De är lika men ändå så olika, och finner varandra i släktskapet och i systerskapet. Men resan till förståelse är inte alltid lätt.
I Anna, Hanna och Johanna lyser kärleken till starka kvinnor igenom och gör hela boken varm och lättläst. Det här är ett epos över en tid som förändrat synen på kvinnan och som gett oss ett stort välstånd men som också har haft sitt pris. Som släktkrönika betraktat är boken utmärkt. Som en historiebeskrivning om de förändringar som skett för våra levnadsvillkor är den lysande.
En i raden av välskrivna och intressanta romaner skrivna av Marianne Fredriksson, en av Sveriges mest hyllade och lästa romanförfattare.

Om författaren

Marianne Fredriksson föddes 1927 i Göteborg och började sin yrkeskarriär som journalist och senare chefredaktör. I samband med pensioneringen 1987 började Marianne sitt författarskap, hon hann skriva femton böcker innan hon dog 2007.

Om Anna, Hanna och Johanna

I den här romanen får vi lära känna och följa tre generationer kvinnor i en berättelse som sträcker sig från mitten av 1800-talet till slutet av 1900-talet. Det börjar i Dalsland där Hanna lever i ett Sverige som tampas med mat- och arbetsbrist, utvandring och oroligheter. Tillvaron blir något lugnare när Hanna träffar en man som hon får barn med.

Efter att ha blivit änka flyttar Hanna till Göteborg som under den perioden präglas starkt av de förändringar som sekelskiftet innebär. Här växer dottern Johanna upp, och som många andra unga kvinnor i den åldern ser hon de orättvisor och skillnader som klassklyftorna skapar. Johanna blir politiskt engagerad och kämpar för att ge kvinnor bättre villkor.

Johanna får i sin tur en dotter, Anna, som bäst beskrivs som en kvinna av sin tid. Anna arbetar hårt och har ett händelserikt liv även utanför arbetet.

Omdöme

Även om berättelsen om de tre kvinnorna är fiktiv finns det många beröringspunkter med dagens samhällsklimat. Igenkänningen är stor även fast boken skrevs för många år sedan. Det gäller för övrigt för flera av Fredrikssons böcker, som är både lättlästa och välskrivna.

Blir du nyfiken på att läsa Marianne Fredriksson? Här är en lista över utvalda titlar:

- Paradisets barn
- Simon och ekarna (har filmatiserats)
- Blindgång
- Flyttfåglar
- Älskade barn
- Skilda verkligheter
- Ondskans leende