Med känsla för barns självkänsla

Bok av Petra Krantz Lindgren
Författaren Petra Krantz Lindgren är beteendevetare och föreläsare. Här ger hon sina bästa tips om hur föräldrar kan stötta sina barn och uppmuntra deras självkänsla. Utifrån självkänslan utvecklas många andra egenskaper, bland annat möjligheten att ta kritik på ett konstruktivt sätt, våga uttrycka känslor och åsikter samt ha mod att gå sin egna väg i livet.
Mycket bra bok som kan underlätta väldigt mycket för både barn och föräldrar. Jag tycker att boken handlar mycket om att man ska ta hand om orsaken till de problem man kan ha i vardagen, och inte bara problemen.
Detta är en otroligt viktig bok som är full av kloka råd. Den riktar sig till småbarnsföräldrar som vill stötta sina barn och stärka deras självkänsla, men inte riktigt vet hur de ska gå tillväga. Boken tar upp många problem som de flesta småbarnsföräldrar känner igen och har svårt att adressera. Hur får man barn att älska sig själva? Gränslös kärlek räcker tyvärr inte alltid. Istället handlar det om att uppmuntra barns självkänsla så att de accepterar sig själva och andra.

Detta är en mycket välskriven bok som är fri från pekpinnar. Istället innehåller den konkreta tips om hur vi uppfostrar våra barn till starka och välmående individer som vågar ta ansvar. J