Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt

Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt.
Bok av Pär Holmgren
Varför gör vi inte det vi egentligen vet att vi måste göra? Varför stannar vi kvar i ett system som sakta men säkert försämrar förutsättningarna för liv på jorden, som förstör allas vår framtid? I Det minsta vi kan göra är så mycket som möjligt och lite till beskriver meteorologen Pär Holmgren de utmaningar vi står inför när det gäller klimatet och vad vi behöver göra för att ställa om samhället i hållbar riktning. Han förklarar hur de globala utmaningarna hänger ihop och pekar på vikten av såväl politiska lösningar som att vi som enskilda individer tar vårt ansvar. Hur ska vi annars kunna leva med de frågor som våra barn och barnbarn nu börjar ställa till oss om vad vi gjorde när vi förstod vad som höll på att hända? Vi har fortfarande möjligheten att i framtiden kunna svara att vi gjorde så mycket som möjligt. Men då måste vi börja göra det. Nu. Pär Holmgren är hedersdoktor i meteorologi vid Uppsala universitet och har arbetat med klimatfrågan i ett decennium, först som tv-meteorolog, författare och föreläsare, på senare år som riskanalytiker och politiker.
Lättläst, pedagogisk och engagerande redogörelse över vår tids största utmaning. Pärs vana att föreläsa i ämnet lyser igenom. Det är omöjligt att blunda för klimatförändringarna -och den politiska komplexiteten kring dem, efter att ha läst boken.
En oerhört intressant, informativ, underhållande och allmänbildande läsning som på ett utomordentligt vis fångar läsaren med ett språk som är lätt att hänga med i och förstå även för den som inte alls är insatt i klimatfrågorna. Trivsam läsning som har en bra avvägning mellan att lyfta fram allvaret och belysa utmaningarna, komplexiteten och svårigheterna med att helt ställa om till ett klimatsmart och hållbart samhälle utan att det blir "för tungt" och får en att känna hopplöshet och maktlöshet inför rådande situation.

Man peppas verkligen till att vilja bidra mer och läsa mer inom ämnet! Konkreta förslag på vad jag som enskild individ kan tänka på och göra för att bidra till en förändring som gör skillnad samt bra källförteckning och tips för vidare läsning finns tydligt angiven.

Känslan man får när man läser är som att sitta med Pär över en kopp kaffe och bara samtala kring ämnet. Boken skulle absolut vara ett krav att läsa i skolorna! Inspirerar till att börja engagera min son mycket mer i miljö/klimatfrågor då många behöver börja se/förstå och inse allvaret men också möjligheten i att få våra barn att ta detta på mycket större allvar.

Hett lästips till ung som gammal ❤! Gillar för övrigt idén och målet med "pärspektiv förlag". Denna typen av förlag gör ett oerhört viktigt jobb för kunskapsspridning till allmänheten