Voodoo i Smålands Led

Bok av Guni Gren
Det lilla småländska samhället Led skakas på kort tid av flera överraskande dödsfall och teorierna om vem eller vilka som ligger bakom är många. Bara en person är säker på hur det ligger till; den lilla flickan som har lärt sig voodoo och använder sin kunskap för att befria samhället från onda och fördomsfulla människor.
Detta är en spännande och annorlunda deckare där polisromanen möter mystiken inom voodookulturen. När flera personer i ett småländskt samhälle dör startar en polisutredning och misstankarna riktas snart mot boende på ortens flyktingförläggning. Mitt i kaoset finns en till synes orädd flicka som har en helt egen teori om vad som hänt. Flickan, som är mobbad på grund av sin bakgrund, ser det som sin livsuppgift att rädda världen från orättvisa och ondska. Med hjälp av sin voodoodocka tar hon därför saken i egna händer.

Voodoo i Smålands Led är välskriven och det är lätt att fastna i historien och de många karaktärernas personliga resor. Detta är en bok som griper tag och belyser flera ständigt aktuella samhällsproblem. Främlingsfientlighet och mobbning är bara två av dem. Den här boken glömmer jag inte i första taget!