Lektionsdesign

Lektionsdesign
Bok av Helena Wallberg
Lektionsdesign - en handbok Författaren Helena Wallberg vill ersätta ordet lektionsplanering med lektionsdesign. Planering för tankarna till en färdig produkt, ett lektionsupplägg som eleverna ska ta emot. Design sätter processen i centrum och kan leda oss till insikten att upplägget av en lektion bör omfatta så mycket mer än bara innehåll och uppgifter kopplade till kursplanen. Handboken ger konkreta tips, idéer och aktiviteter för en design som möjliggör en undervisning som möter olikheter samtidigt som den främjar delaktighet. Den ger också verktyg och reflektioner som kan användas i det kollegiala lärandet. Boken går tydligt igenom lektionsdesignens alla faser och ägnar även ett kapitel åt det kollegiala lärandet. I stället för att göra olika speciallösningar för att få med alla elever kan en differentierad undervisning hjälpa oss att hantera ibland motstridiga krav på undervisningen. Det innebär att redan från början organisera arbetet i klassrummet efter den verklighet vi möter. Genom att vara tydliga, klargöra våra förväntningar för eleverna och erbjuda flera olika sätt att ta sig an en uppgift får alla elever oavsett förutsättningar, en chans att lära. Helena Wallberg är gymnasielärare engelska och franska, fil.mag. i specialpedagogik och författare till böckerna Formativ bedömning praktiken - från förmedling till förståelse, Återkoppling för utveckling - från förmedling till handledning och Att sätta betyg - en berättelse från ett kollegierum.
Den bästa fortbildningen på länge! Har precis läst Lektionsdesign av Helena Wallberg och är riktigt inspirerad. Boken innehåller ett skafferi av övningar som fungerar att använda till mina små knattar på lågstadiet ända upp till gymnasiet m.m. En handbok i hur du på ett lämpligt sätt designar/planerar/utformar dina lektioner så att du får alla elever med på tåget. Hur kan alla elever oavsett var de befinner sig inlärningsmässigt arbeta med samma saker på lektionerna och ändå hänga med och framförallt utvecklas? Helena anser att differentierad undervisning är vägen till målet att ha alla med på tåget. Tydliga förväntningar på eleverna i kombination med flera olika sätt att arbeta med ämnesområdet (på samma lektion/gång) ska ge alla en chans att utvecklas maximalt. Spännande och galet inspirerande. Finns en liten fara med (i alla fall för mig just nu) att det känns så intressant. Det är att arbetssättet åtminstone i början ökar arbetsbelastningen radikalt och det orkar jag nog inte mitt i allt coronatryck som redan ligger på oss lärare. Det hindrar dock inte att man börjar i liten skala. Testar någon övning. Känner på hennes metod, eller? Det här verkar som sagt riktigt, riktigt bra!