Before the Coffee Gets Cold, #1

Before the Coffee Gets Cold

Kōhī ga samenai uchi ni
Bok av Toshikazu Kawaguchi
What would you change if you could go back in time? In a small back alley in Tokyo, there is a cafe which has been serving carefully brewed coffee for more than one hundred years. But this coffee shop offers its customers a unique experience: the chance to travel back in time. In Before the Coffee Gets Cold, we meet four visitors, each of whom is hoping to make use of the cafe's time-travelling offer, in order to: confront the man who left them, receive a letter from their husband whose memory has been taken by early onset Alzheimer's, to see their sister one last time, and to meet the daughter they never got the chance to know. But the journey into the past does not come without risks: customers must sit in a particular seat, they cannot leave the cafe, and finally, they must return to the present before the coffee gets cold . . . Toshikazu Kawaguchi's beautiful, moving story - translated from Japanese by Geoffrey Trousselot - explores the age-old question: what would you change if you could travel back in time? More importantly, who would you want to meet, maybe for one last time?
Sommaren 2022 när vi var i England köpte vi ett par böcker vardera hos Daunt Books. Jag noterade att sambon kämpade länge med en bok och blev nyfiken. Boken är på cirka 200 sidor och har den mysiga titeln Before the coffee gets cold. Författare är Toshikazu Kawaguchi. Jag tänkte att det skulle bli en annorlunda upplevelse att läsa en bok av en japansk författare, dessutom på engelska. Så jag lånade boken och nog blev det en annorlunda upplevelse…

På en bakgata i Tokyo finns sen över 100 år ett litet kafé. Där kan gästerna dricka kaffe, men de kan också resa bakåt i tiden. I den här boken får läsaren följa fyra personer som tar den möjligheten. Men givetvis finns det regler för de resande att hålla sig till. Bland annat måste de sitta på en speciell plats, de får inte lämna kaféet och de måste återvända till nuet innan kaffet blir kallt.

Ovan som jag är med japansk berättarkonst tycker jag att boken är omständigt skriven. Reglerna för att få resa i tiden tycks hela tiden föröka sig och bli fler – eller också får de resande gästerna nya saker att förhålla sig till. Vad tror de egentligen att de kan uppnå med sin tidsresa, de får ju inte möjligheten att förändra nåt?

Boken har ett ganska vackert språk. Varken personbeskrivningarna eller miljöskildringarna är inte särskilt djupa. Det här är en tänkvärd liten bok. För vem av oss har inte velat resa i tiden? MEN så frustrerande att trots allt inte kunna ändra nåt. Boken ”tar sig” något i slutet. Ändå är den här boken inte helt i min smak

Mitt omdöme blir medel.
I källarvåningen på en sidogata i Tokyo ligger ett kaffe. Det är mytomspunnet eftersom det sägs att du kan resa i tiden därifrån om du uppfyller vissa villkor. Det kanske viktigaste villkoret är att du måste dricka upp kaffet innan det kallnat, annars…

2 böcker fulla av värme, kärlek, sorg, livsöden blandat med litet fantasy, för vi vet ju alla att det är omöjligt att resa i tiden.

Böckerna består av flera små berättelser om olika personer, deras anledningar till varför till vi resa, antingen bakåt eller framåt, i tiden.

De är fullt medvetna om att ingenting de gör kommer att påverka nuet och ändå bestämmer de sig alla för att göra resan för att få ro i själen.

Det är underbara små historier och det är lätt att bortse från det faktum att tidsresor är omöjliga och bara leva sig in i personernas upplevelser.