Smittans tid

How Contagion Works
Bok av Paolo Giordano
Paolo Giordano berättar med värme och skärpa om det virus som redan påverkat våra liv på ett sätt vi aldrig kunnat ana. Han frågar sig hur mänskligheten ska kunna hantera coronapandemin och hur framtiden kommer att se ut. Ett av bokens huvudsyften är att peka på misstag som skett i krishanteringen, och Giordano menar att det finns lärdomar att dra från främlingsfientlighet, fake news och klimatförändringar.
Är extremt aktuell i dessa tider och kommer att vara det lång tid framöver. Undrar om en sådan bok hade fungerat för ett år sedan vid denna tid.