Frankenstein

Bok av Mary Shelley
En ung vetenskapsman bestämmer sig under 1800-talets början för att testa vetenskapens gränser, och lyckas skapa liv ur något dött. Vad är det han skapat? En människa med egen vilja och önskan om att få det alla andra får, eller ett monster som bör förgöras? Detta är en bok som är så mycket mer än skräck.
ÄR nog den bästa klassikern därute och håller lika bra idag som när den skrevs. Handlingen väcker så många frågor och finns så mycket intressant att diskutera.
En fantastisk och läsvärd klassiker och den moderna världens dilemman och moraliska vägskäl. Fantastiskt språk och fantastisk handling som väcker obehag långt efter att den skrevs. Lika aktuell då som nu.
Doktor Frankenstein är en fanatiskt vetenskapsman som tror sig ha kommit livets gåta på spåren. Redan i unga år fängslas han av naturfilosofin och som forskare så upptäcker han hemligheten med livgivandet. Frankenstein skapar en varelse, med vissa likheter med en människa men betydligt större, starkare och tåligare. Doktorn blir dock chockad när denna varelse får liv och dessutom visar sig ha en egen personlighet som grubblar över livets mening, fast just det senare dröjer det ett bra tag innan han förstår. Doktorn har skapat ett monster och han blir sjuk av chocken över sin skapelses existens.

Tillkomsten av denna bok är lika berömd som boken i sig. 1816 vistas Mary och hennes man poeten Percy Shelley vid Genèvesjön i Schweiz över sommaren tillsammans med bl a Lord Byron. Sommaren är regnig och på kvällarna sitter de vid den öppna spisen. De kommer överens om en tävling, att skriva varsin historia med temat övernaturligt. Mary Shelley börjar skriva en novell, som sedan växer till en roman. Hon är bara 18 år när hon börjar skriva Frankenstein (som kom ut 1818).

Ja, man kan visst säga att Frankenstein är den första sci fi-romanen, eftersom den utgår från vetenskapligt kunnande och utveckling och tydligt tar avstånd från tidigare epokers vidskeplighet. Romanen tar också upp forskarens ansvar över sin forskning, vilka konsekvenserna blir av en teknisk utveckling. Dåtidens syn på intelligensens natur visar sig också, monstret är från början varken ond eller god, utan påverkas av sina upplevelser och erfarenheter, varelsen är uppfylld av vetgirighet och en längtan efter närhet. Romanen vill visa på det naturvetenskapliga tänkandet där vetenskaplighet och rationalitet har tagit över religionens roll som uppfostrare.

Boken är en sci fi-roman för den utgår från den verklighet som då är var känd och de tekniska landvinningar som då gjorts och håller sig till naturvetenskapens spelregler kombinerat med författarens spekulationer om vart denna utveckling kan föra oss.

Den utgåva jag läste har dessutom ett efterord skrivet av Jon-Henri Holmberg som kompletterar läsupplevelsen.
I denna boken får vi följa Viktor som skapar en varelse. Fast han inser att detta var ett misstag och han överger varelsen. Man får även följa hur varelsen växer upp och lär sig allt. Det varelsen saknar är någon i sitt liv och han gör allt för att hämna på Viktor eftersom han inte vill skapa ytterligare en varelse som varelsen kan vara tillsammans med. Den har boken är väl skriven samt uppbyggd, riktigt mysig att läsa en sen kväll med levande ljus. Rekommenderar starkt
Det är svårt att få in att detta är ett verk av en tonåring för drygt 200 år sedan. Den då 19 åriga Mary Shelley befann sig i Schweiz med sin make och denna historia växte fram under kvällar fyllda av berättande.

Detta är en bok med flera bottnar, på ytan är det skräck när en fasansfull varelse börjar sprida skräck i sin omgivning. Men vem är denna varelse? Vad är denna varelse? Vad är det som driver honom och vad är det som driver den person, Viktor Frankenstein, som skapat detta "monster"?

Vad man kan göra och vad man bör göra i vetenskapens namn är lika aktuellt idag som 1816.
Detta är en på många nivåer fantastisk bok. Den har sådant djup att det krävs en väldigt ingående analys för att upptäcka och analysera alla lager. Att Shelley dessutom var 17 år gammal när hon skrev den är en bedrift i sig.