Korea igår och idag. Historia, politik och ekonomi

Gabriel Jonsson
I boken skildras Koreahalvöns historia och utveckling, läsaren får följa med långt tillbaka i tiden och uppleva landets äldsta historia. Bland annat får läsaren läsa om maktkamper mellan kungadömen, jordreformer och bondeuppror. Dock får läsaren även ta del av modern historia och landets nutida situation. I boken skildras några av världens största konflikter. Mindre

I boken skildras Koreahalvöns historia och utveckling, läsaren får följa med långt Mer

Betyg saknas
Korea är inte särskilt omtalat i Sverige. Export av musikstilen K-pop har frambringat visst intresse, men i övrigt är det mest Nordkoreas kärnvapenkaos som syns i medierna när halvön väl omnämns. Gabriel Jonsson gav sig på ett stort projekt när han med boken Korea igår och idag, försökte sammanfatta Koreahalvöns politik, historia och ekonomi i ett enda verk. Resultatet är en spännande och lättläst översikt över de två ländernas ibland hoppfulla, ibland blodiga resa.

Fackboken börjar från början, från när de äldsta fynden på halvön har kunnat dateras och sträcker sig fram till Nord- och Sydkoreas ekonomiska utveckling idag. Den absolut mest intressanta delen av boken handlar om när länderna splittrades.

Kalla kriget lever vidare
Korea har på många sätt en sorglig historia. Från att ha varit ett enat land som under långa perioder exploaterats och ockuperats av grannländerna Japan och Kina, till att efter andra världskriget delas upp i två totalt skilda samhällssystem - södra delen uppbackat av USA, norra av Sovjetunionen. Konflikten utmynnade snabbt till Koreakriget, som ofta spolas förbi i historieböckerna då det råkade hamna mellan de större krigen Andra världskriget och Vietnam. Jonsson beskriver händelseförloppet sakligt och utan värderingar, men fortfarande fängslande. Det är inga överdrifter eller häpnadsväckande rubriker - händelserna talar helt enkelt för sig själva.

Inte bara historia
Boken på nära 300 sidor innehåller också en del information om både Nord- och Sydkoreas aktuella samhällen och deras utmaningar idag. Undersökningar som gjorts av Sydkoreanska opinionsföretag visar att varje gång Nordkorea utför tester av kärnvapen eller "visar upp" sin militär i övningar, så ökar oroligheten bland invånarna markant. Insikten att detta pågått sedan Koreakrigets "slut" - officiellt är nationerna fortfarande i krig - är svårt att förstå och säkerligen svårare att beskriva för en utomstående. Jonsson lyckas dock förklara situationen ypperligt.

Sydkoreas väg till toppen
Sydkoreanska studenter toppar nästan alltid internationella jämförelser om studieresultat. Tekniska storföretag som Hyundai och Samsung har också sin hemvist i landet. I kapitlet "Från biståndstagare till biståndsgivare" beskriver Jonsson Sydkoreas fantastiska och framför allt hastiga väg till toppen som startade i slutet av 1980-talet. Med Nordkorea som granne är det lätt att hamna i skymundan för internationella ögon. Jonsson skriver dock mer om Sydkorea än Nordkorea i kapitlen som berör utveckling. Att skriva chockhistorier från Nordkorea är ju annars ett enkelt recept för att få uppmärksamhet så det känns mycket befriande att läsa en bok som så objektivt det går, faktiskt beskriver båda länderna på ett fascinerande sätt. Är det något negativt man kan säga om boken så är det kanske att den är väldigt nischad. Har du noll intresse av Korea är det inte en intressant bok. I nästan alla andra fall rekommenderas boken starkt.