Ryssland utan Putin

Bok av Stig Fredrikson
"Ryssland utan Putin : friare, fredligare, rättvisare" av Stig Fredrikson handlar om hur Vladimir Putin kunnat sitta kvar som president i Ryssland i snart 20 år. Författaren skriver om det komplexa styret och Putins betydelse för den ryska politiken, ekonomin och samhällslivet. Han beskriver framför allt hur Ryssland kan utvecklas om Putin inte längre skulle vara president.
"Ryssland utan Putin : friare, fredligare, rättvisare" av Stig Fredrikson är en bok om Rysslands politik och samhällsliv. Vladimir Putin har varit president i det stora landet i öst i nästan 20 år. Författaren belyser hur detta är möjligt samt vilken påverkan det har haft på det ryska samhället och ekonomin.

En stor del av boken handlar om hur samhället och de politiska strukturerna är uppbyggda i Ryssland. Det ger läsaren en förståelse för hur det ens var möjligt för Putin att vara president så länge. Det ryska styret är komplext och enligt författaren är det korrupt. Författaren ger även sin syn på hur landet skulle se ut om Putin inte hade makten.

Stig Fredrikson är en av Sveriges främsta Rysslandskännare. Han har en djup inblick i landets ekonomi och politik. Jag har läst flera av hans andra böcker och jag tycker att han ger läsaren mycket fakta och intressanta insikter. Samtidigt tycker jag att det alltid är svårt att föra en debatt om Rysslands politik eftersom det alltid finns två sidor av myntet. Denna bok känns väldigt sensationell och utgår från västvärldens perspektiv såklart. Jag hade gärna sätt en mer diversifierad syn på ryssarnas syn på Putin eftersom han trots allt är relativt populär i landet. Denna bok belyser bara omvärldens perspektiv. Det är trots allt en mycket allmänbildande och läsvärd bok om dagens Ryssland.