En bokhandlares dagbok

The Diary of a Bookseller
Bok av Shaun Bythell
Shaun gör allt för att hans bokhandel ska överleva i en värld där böcker får allt mindre plats. Men i hans bokhandel i Skottland får över 100.000 böcker plats och besökare kommer till honom från hela världen. I boken får man följa Shaun när han möter speciella kunder och anställda.
Underhållande och rara betraktelser från en bokhandlare. Uppskattade krassa karaktärsbeskrivningar och konstateranden över samtidens föränderlighet.

Men! Trots många underhållande passager blir det stundtals ganska stillastående. Jag rekommenderar att läsa denna parallellt med något annat. Ett kapitel då och då.