Dreams - app

Mobilapp
Använd appen Dreams. Där kan man skapa olika drömmar och så knappar man in hur mycket pengar som behövs för att nå drömmen samt när den skall infrias så räknar den ut hur mycket som behöver sparas per vecka.
Rekommenderas för den som vill spara pengar