Fotografering

Aktivitet
Att gå lös på kreativiteten med en kamera, fotografera djur, natur eller människor..
Då dansar hela min själ av lycka.