Vill sluta prokrastinera

Tips för den som...
Jag är mästare på att prokastinera! Som egenföretagare fungerar inte det, så jag har blivit tvungen att arbeta mycket med listor, mål och belöningar för att få saker gjorda, speciellt saker som känns jobbiga.

Jag skriver listor och rangordnar efter om det är brådskande och hur viktigt det är. Sådant som är brådskande och viktigt gör jag först. Sådant som är brådskande, men mindre viktigt får vänta eller så delegerar jag det till någon annan.
Det som är viktigt men inte brådskande får vänta till en annan dag.
När dagens saker är avprickade får jag göra det som jag tycker är roligt/avkopplande, men inte förrän allt annat är färdigt.

Ju fler saker jag hinner ta tag i under en månad, desto bättre belöning i månadens slut.