En kvinnas straff

Bok av Ana Porss
Detta är del ett i serien Herravälde. Serien utspelar sig mellan 1813-1960. Del ett börjar med pigan MajaLisa som får anställning på en prästgård och blir sexuellt utnyttjad. Till slut sker det som många kvinnor under historien råkat ut för: Hon blir gravid och utfryst och måste lämna gården. Senare möter MajaLisa kärleken men blir återigen utstött. Det är männen som styr samhället och pigor har ingen makt.
En väldigt gripande sann berättelse ur författarens släkthistoria. Om MajaLisa, piga på 1800-talet, som lever i en tid då männen har makten och folk tror på vidskepelse.