Jude the obscure

Hardy: Tess of the D'Urbervilles
Bok av Dale. Kramer
Berättelsen handlar om Tess Durbeyfield som kommer från en fattig familj i England. Man får följa hennes liv efter att hon får reda på att hon möjligtvis tillhör en mer adlig släkt. Berättelsen har inslag av tragedi och Tess genomgår en kamp mot de sociala förhållanden som råder i den värld hon kliver in i.