Unpregnant

Film
En mycket bra och underhållande film. Den tacklar både tonårsbekymmer och vänner som glidit isär men vars vänskap aldrig dött. Samtidigt innehåller filmen en stor mängd humor centrerat kring ett svårt ämne - ofrivilliga graviditeter och abortmöjligheter för unga.