Steglitsan

The Goldfinch
Bok av Donna Tartt
När den unge pojken Theos mamma dör av en tragisk explosion på ett konstmuseum rasar hans liv samman. Theo överlever olyckan men får på vägen ut med sig ett ovärderligt konstverk. I hemlighet behåller han målningen, som kommer att prägla hela hans liv. Han får en brokig uppväxt och målningen för honom till slut in på en kriminell bana.
En historia över tid om en pojkes försök att få ordning på sitt liv efter att han upplevt en explosion på konstmuseet och där förlorat sin mor. Theo lider efteråt av posttraumatisk stress förutom sin sorg efter modern. Den sista målningen han och mamma tittade på innan explosionen får en viktig roll i hans liv.
En fantastisk resa, där vi följer Theo genom livet efter explosionen. Många karaktärer kommer och går under berättelsens gång. Karaktärerna målas upp och gestaltas levande. Må ha komplexa karaktärer som kommer påverka Theos liv.
Boken är nästan 800 sidor men kunde med fördel kortats ner något. Slutet blev lite av en besvikelse då det känns som författaren vill förklara boken för mig.
En riktigt bra bok i spännande miljöer.