Det är inget fel

Bok av Annika Mårdh
Hur långt kan sjukvården gå för att mörka sina felbehandlingar och brister? Den frågan ställde sig Annika, 33 år, efter att i 12 år varit ortopedpatient efter en bussolycka. En till synes enkel knäskada, ledde till omfattande problematik i knä, höft, fot plus daglig värk. Med tiden blev det tydligt att hon inte skulle få någon mer ortopedisk vård. Inte ens på akuten fick hon hjälp när hon var utslagen av smärta. Nedlåtande kommentarer som vi ska inte ta reda på vad som är fel och vi accepterar inte att du får hjälp någon annanstans, gjorde att Annika fick nog. Hon bestämde sig för att skriva en bok om sin resa genom vården. En sann berättelse om hur en människa kränks, särbehandlas och motarbetas när felaktigheter i vården påtalas. Men även om hennes kamp för att ha rätt till ett människovärdigt liv. Annikas historia avslöjar en maktkultur i hälso- och sjukvården. Vårdgivare döljer varandras felbehandlingar, tillåter kränkande bemötande och dataintrång är en del av vardagen. Det som berättas i den här boken har hänt, det hände i min hemregion. Det här är min och kanske andra drabbades historia.
Den här boken börjar 2008 med en bussresa och en krock.Annika befann sig på bussen.
Hon var mitt uppe i livet ,utbildade sig till fysioterapeut och älskade att rida.

Livet blev nu istället en kamp med att få rätt behandling efter felbehandling.Man blir matt av att läsa hur en klinik på ett sjukhus kan totalt frysa ut en patient.

Det skulle ta 12 år innan hon till slut fick rätt behandling.Den här boken handlar också om hur IVO inte lyssnar på en patient utan helt och hållet håller kliniken om ryggen.Det handlar om mygel med dataintrång i patientjournal.

Man undrar hur många som ger upp i en sådan situation men det gjorde inte Annika.

Hon skriver om sin resa utan någon offerkofta på ,med boken vill hon väcka en debatt om hur man ska komma tillrätta med vårdplan etc om man fått en felbehandling.