Spökhistoria

Geistergeschichte
Bok av Laura Freudenthaler
Här introduceras den österrikiska författaren Laura Freudenthaler på svenska, med sin andra roman SPÖKHISTORIA. 2019 kom denna roman, Geistergeschichte, som belönades med Europeiska Unionens Litteraturpris 2019. Sedan tjugo år bor Anne och Thomas i deras gemensamma lägenhet. De har inga barn. Anne är pianolärare och Thomas undervisar i film på universitetet. Paret delar många minnen och läser av varandras små vardagliga signaler. Hon känner en tilltagande olust i lägenheten när Thomas blir alltmer frånvarande. Sedan en längre tid misstänker hon att han är otrogen. Flickan, som Anne kallar älskarinnan, dyker upp som en smygande, viskande skugga, en vålnad. Vi följer Anne allt längre in i en värld av speglingar och dubbla betydelser, där verklighetoch föreställningar smälter samman. Vad händer, när det uppstår en glipa i ens liv? Under sitt friår som lärare börjar Anne vackla alltmer. Istället för att ägna sig åt sitt eget pianospelande och att skriva en lärobok som hon hade tänkt, skingras hennes vanliga rutiner. På nätterna skriver honner sina iakttagelser i en anteckningsbok och på dagarna vandrar hon runt på stan. Dessa vandringar tar henne snart utanför det för henne välkända.
2 utgåvor
Välj utgåva
GeistergeschichteTyska - Inbunden
ISBN: 9783990590256
SpökhistoriaSvenska - Inbunden
ISBN: 9789188753243
Vad händer, när det uppstår en glipa i ens liv?

Thomas som är Annes man sedan 20 år blir allt mer frånvarande och sedan en längre tid misstänker Anne att Thomas är otrogen.
På kvällarna letar Anne igenom sin mans fickor och hittar kvitton som vid ett flertal tillfällen är restaurangnotor för två, dyra presenter som hon vet ej varit till henne. Dessa kvitton noterar hon i sin anteckningsbok innan hon stoppar tillbaka dem i sin mans fickor.
Anne som tagit ett friår från sitt läraryrke för att skriva en lärobok börjar istället fylla dagarna med att vandra runt på stan och på nätterna skriver hon ned sina iakttagelser i sin anteckningsbok.
Annes misstankar om makens älskarinnan stämmer och för Anne blir hon en gäckande skugga som hon kallar Flickan.
Flickan, som Anne kallar älskarinnan, dyker upp som en smygande, viskande skugga, en vålnad.
Thomas tar Flickan med sig hem i mobilen och Anne känner närvaron av Flickan i sitt eget hem.
Anne dras allt längre in i en värld av speglingar och dubbla betydelser, där verklighet och föreställningar smälter samman.

Spökhistoria - en otrohetsroman där författaren med sin fina språkbehandling gör läsningen till en njutning.
En berättelse som berör.