Tidens länkar

Kindred
Bok av Octavia E. Butler
Tidens länkar (org. Kindred) handlar om Dana, en ung afrikanamerikansk författare, som plötsligt finner sig själv förflyttas mellan sitt hem i Los Angeles, Kalifornien, 1976, och en bomullsplantage i Maryland innan inbördeskriget. Då Danas vistelser i det förflutna blir allt längre, blir den unga kvinnan allt mer intrasslad i plantagens gemenskap. Hon gör svåra val för att överleva slaveriet och för att säkra sitt återvändande till sin egen tid.   Genom en modern svart kvinna, medveten om sitt arv i det samtida amerikanska samhället, utforskar Octavia E. Butler slaveriets dynamik och dilemma. Till skillnad från tidigare litteratur i genren ger hon sina karaktärer en unik historia och utveckling. Hon vänder på invanda föreställningar om kön och etnicitet, och hon problematise rar och nyanserar den tidigare skrivna amerikanska historien. Genom sitt unika berättarperspektiv, där karaktärerna möts bortom tid och rum, lyfter hon fram det undertryckta trauma som slaveriet har skapat i det kollektiva amerikanska minnet.   Boken innehåller ett förord skrivet av författaren och journa listen Judith Kiros. Hon är senast uppmärksammad för sitt verk O som är en hybrid av poesi och essä och kretsar kring svarthet och kön idag. Hon är en av grundarna till den antirasistiska och feministiska plattformen Rummet som grundades år 2013. År 2016 reste Judith Kiros till Saint -Barthélemy för att se spåren efter Sveriges koloniala historia i programserien Svensk slavhandel som sändes på SVT.
Dana är en ung, svart författare som lever i 1970-talets Los Angeles. En dag förflyttas hon från sin samtid till en bomullsplantage i 1800-talets Maryland. Hon inser snart att några av personerna på plantagen är hennes förfäder och måste därför anpassa valen hon gör för att inte ändra på något i historien. Dana förflyttas fram och tillbaka genom tiden och blir snart allt starkare bunden till människorna hon möter på plantagen. Samtidigt tvingas hon ta svåra beslut för att överleva som afroamerikansk kvinna i ett samhälle präglat av slaveriet, och för att komma hem i trygghet.

.

Om inte Tidens länkar redan kan räknas som en klassiker hoppas jag att den kommer göra det i framtiden. Sälla sig till listan med böcker som alla bör läsa. För det här är en helt enastående läsupplevelse - omskakande och tankeväckande. Octavia E. Butlers språk är målande och rått, läsaren uppslukas av världen som hon skapar.
Jag tycker att premissen för boken är väldigt intressant - en kvinna från modern tid som hamnar på skådeplatsen för slaveriet och betraktar händelserna genom sitt samtida perspektiv. Det är en ny sorts historieskrivning.
I centrum för berättelsen står det trauma som överbryggar generationer och än idag river upp sår i det amerikanska samhället, inte minst hos den afroamerikanska befolkningen. Jag tycker att det är intressant hur samhällets framsteg i Tidens länkar inte är helt linjära och inte går spikrakt framåt. Synen på rasism idag är i många fall att det är något som ägde rum förr i tiden, att vi lade det bakom oss i samband med att slaveri, Jim Crow- och apartheidlagar avskaffades. I själva verket är den högst levande än idag, vilket inte minst lyfts fram genom de senaste årens black lives matter-rörelse. Därför tycker jag att Danas perspektiv är särskilt intressant - även om mycket förändrats känner hon igen de strukturer som hon möter i dåtidens samhälle. Och trots att Tidens länkar är skriven för över fyrtio år sedan känns den minst lika aktuell idag.
En av de mest intressanta relationerna i boken var den mellan Dana och hennes anmoder Alice. Den var dynamisk och komplex, men alltid präglad av värme. De två kvinnorna var sammanlänkade, trots att de härstammar från två vitt skilda tidsperioder.
Slutligen vill jag lyfta fram det fantastiska omslaget, illustrationen är väldigt vacker och speglar bokens insida.
Läs den!⛓⛓⛓⛓⛓/5.
Underbar bok om en kvinna som kastas tillbaka i tiden till ett plantage i sydstaterna. Hon kan historien men är inte alls förberedd på att leva i slaveriets tid.