Liftarens guide till galaxen - Bok 1

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy - Book 1
Bok av Douglas Adams
Jordbon Arthur Dents hus är på väg att rivas för att ge plats åt en motorväg. Hans gode vän Ford Prefect kommer rusande och berättar att han är utomjording och att jorden ska sprängas till förmån för en galaktisk motorväg. Nu. De tar lift med ett rymdskepp. Jorden sprängs och ett sanslöst äventyr tar sin början.
Douglas Adams bok ”Liftarens guide till galaxen” borde vara obligatorisk att läsa i skolan!
Med humor och värme får vi följa jordbon Arthur Dents och utomjordingen Ford Prefects vilda, och mer eller mindre ofrivilliga äventyr genom galaxen. Bör läsas med näsdukar till hands, tårarna kommer spruta av skratt...

Finns även som radiopjäs, film, teaterpjäs, och gudvetvad!