Gärningsmannen är polis

Bok av Lisa Bjurwald och Kerstin Dejemyr
Vad händer när beskyddare blir förövare? När de som ska upprätthålla lagen själva bryter mot den - och cheferna vänder bort blicken? Kerstin Dejemyr har fler decenniers erfarenhet som polis och var med och startade polisens Metoo-upprop #Nödvärn, efter vilket hon såg sig tvingad att lämna myndigheten. Tillsammans med den undersökande journalisten och författaren Lisa Bjurwald samlar de här förödande vittnesmål från polisstationer runt om i landet och granskar vad exakt myndigheten gör för att få bukt med problemen. Bland annat upptäcker de att det i princip råder straffrihet för polismän som trakasserar och våldtar. I en tystnadskultur där polisanställda uppmanas att "lägga locket på" om problematiska händelser och individer blir det sällan några konsekvenser ens på arbetsplatsen. Gärningsmannen är polis är en skakande inblick i en myndighet med allvarliga och djupt rotade problem med sexism och chauvinism - och en bok där dess hitintills osynliga offer får komma till tals.
Den före detta polisen; Kerstin Dejemyr, främst känd från tidigare bok samt från sin medverkan av uppstarten av polisens första upprop #Nödvärn (tillsammans med Maria Larsson & Meta Broddare) har tillsammans med Lisa Bjurwald skrivit en ganska kort men viktig bok som speglar den massiva marchokultur och tystnadskultur som (tydligen) råder än idag inom alldeles för stora delar inom svensk polis. En kultur som skapat både stora bekymmer för kvinnor inom kåren, men också för kvinnor ute i civilsamhället som polisen möter. De förra möter kollegor som gör deras arbetstillvaro otrygg och i värsta fall utsätter dem för övergrepp som inte lagförs. De senare möter polisen som brottsoffer som polisen inte utreder ordentligt eftersom brotten inte anses ha tillräcklig status, de möter poliser som utnyttjar dem när de är svaga och hamnar i en omöjlig situation att anmäla eftersom gärningsmannen är polis.
Författarna jämför med våra grannländers betydligt större transparens och skicklighet i internutredningsarbetet.
De lyfter på locket hur man inom ansvarspositioner i kåren prioriterar egen framgång och fördelar framför att reda ut stora och allvarliga problem. I denna granskning framstår både tidigaren rpc Eliasson och nuvarande Thornberg som högst ovilliga till att lägga mer än energi på problematiken att läsa upp snygga tal för att få tyst på kritiken, understödda av en tandlös HR-funktion som inte heller vågar ta tag i verkliga problem.
Min reflektion efter att ha läst boken är att man förmodligen är livrädda över hur stora förändringar man faktiskt kanske måste göra för att äntligen göra polismyndigheten till en arbetsplats som är trygg och attraktiv för både män och kvinnor.
Och skräcken för förändring gör att man fortsätter att sopa bekymren under mattan. #Nödvärn2 är precis uppstartat. Det blir intressant att se vad som händer med det.