Sju dagar kvar att leva

Bok av Carina Bergfeldt
Denna reportagebok tar upp rättssystemet i Texas, USA, där avrättning fortfarande finns. Författaren intervjuar en intern som ska avrättas, anhöriga till de personer han sägs ha mörat och även personal på fängelset. Fängelsechefen berättar om sin roll när en avrättning ska ske, och fängelseprästen berättar om sina möten med internerna som ska avrättas.
Carina Bergfeldt har följt några livstidsdömda fångar som sitter i fängelse i USA. Vi får veta historien bakom, hur kunde de hamna där de nu är, i dödens väntrum. Hur är det att veta att ens tid är utmätt och hur är det att sitta i dödens väntrum? Här får vi också möta fängelsedirektören som i sitt dagliga arbete får vara med om avrättningen av flera tiotals människor. Boken är en helt okej reportagebok som får mig att vilja veta mer och läsa mer om brott och straff i USA.
En intressant dokumentär som belyser en av vår tids viktigaste frågor-frågan om dödsstraff. Carina Bergfeldt låter oss se frågan ur olika perspektiv. Allt från fängelsepastorn, anhöriga och den dödsdömde. Läs!
Denna reportagebok handlar om hur rättssystemet i Texas, USA fungerar. Här pågår det fortfarande avrättning av fångar, och det är även denna delstat som har flest avrättningar. Författaren har själv besökt Vaughn Ross, en dubbelmördare som suttit fängslad i över tio år. Vid hennes besök har han bara sju dagar kvar innan avrättningen ska ske. Det kan komma ett beslut ända fram till dagen D att ingen avrättning ska ske, men det är väldigt ovanligt här.

Carina Bergfeldt besöker även anhöriga till dem som Ross ska ha mördat och de berättar i sin tur sin om sina upplevelser. Hon intervjuar fängelsechefen som talar om hur en avrättning går till. Hur han sitter bredvid internen, skriver ner dennes sista ord och bevittnar avrättningen som sker via en giftinjektion. Även fängelseprästen berättar om sina sista möten med internerna. Han berättar vidare med stor inlevelse om att han alltid kommer att minnas vissa av dem.

Författaren träffar också Vaughn Ross samma dag som han ska avrättas, han sitter då och väntar på om det där samtalet kommer som ska ändra hans situation.
Jag tyckte att denna bok om rättsväsendet i USA var mycket intressant. Deras system skiljer sig enormt mycket från vårt i Sverige. Här har vi inga interner som avrättas längre. Carina Bergfeldt skriver mycket bra och väldetaljerat både om Ross känslor inför sin avrättning och hur personalen upplevde det.