Arv och miljö

Arv og miljø
Bok av Vigdis Hjorth
Arv och tvister är det genomgående temat och likaså barndomen och hur den upplevdes av de nu vuxna barnen. Föräldrars åsikter och parti spelar också in och vissa saker behöver komma upp till ytan för att familjen ska kunna gå vidare. Ett relationsdrama; syskonrelationer, relationer mellan barn och föräldrar och mellan man och kvinna.
Ingen undgår sin uppväxt. Alla i familjen påverkar varandra. Bergliot berättar sin historia om familjen och barndomens trauma och hur hennes liv blivit.
Arv och miljö och tvister därom... ett stilistiskt grepp med upprepningar gör mig både irriterad och berörd.
En arvstvist gör familjesprickorna och framförallt syskonsprickorna tydliga. När Bergljots föräldrar meddelar att bara två av de fyra syskonen kommer få ärva de älskade (och värdefulla) sommarstugorna rämnar fasaderna. Hemligheter flyter upp till ytan och de fyra syskonens bilder av hur deras uppväxt såg ut krockar. Var alla verkligen lika älskade? Bergljot återupptar kontakten med sin familj och skriver ”att ingen av er någon enda gång har frågat mig om min historia, har jag upplevt och upplever jag som en stor sorg”

Boken är sprängfylld med de kanske största känslorna av alla- skam, sorg, rädsla och avundsjuka men är samtidigt reserverad. Jag hade hört och läst otroligt många hyllningar av denna innan jag läste den men jag vet inte, den talade inte riktigt till mig. Kanske borde jag ha läst den på originalspråket norska för att förstå den språkliga storheten men jag är inte helt säker. Den var skarp men emellanåt lite seg.
"Att ingen av er någon enda gång har frågat mig om min historia, har jag upplevt och upplever jag som en stor sorg."
Så skriver Berglijot i ett mail till sina systrar, efter det att en häftig diskussion om förskott på ett arv har blossat upp. De är fyra syskon, och föräldrarna har nu meddelat att de två yngsta döttrarna ska särbehandlas och få ärva mer.
Under bråket övergår det till att handla om vem som var älskad och vem som var utsatt i barndomen. Det handlar om rättvisa, ansvar och skuld. Nu är det mer än tjugo år sedan Bergljot bröt med familjen, men nu kräver hon för första gången att bli lyssnad på. Att berätta gör ändå att man går vidare. Trots det svåra och smärtsamma.
Familjehistorien. Relationer till föräldrar och syskon. Hur delar man ett arv rättvist?

De starka emotionella sanningarna tar tag i en direkt, redan innan familjehemlighetens konsekvenser uppdagas. En historia som påverkar. En familj som berör.
Denna norska roman skildrar hur familjerelationer kan sättas på prov i de mest utsatta situationer och hur gamla familjehemligheter kan komma upp till ytan. Men vem kan säga att en hemlighet är sann? Att fördela ett arv rättvist är allt annat än lätt när osämjan biter sig fast och familjebanden prövas. Barndomen flera decennier bak i tiden blir en viktig faktor och vem som tror på vem bli minst lika viktigt. Men är det någon som hålls om ryggen? Ett norskt familjedrama med hög spänning.