Factfulness

Factfulness: Ten Reasons We're Wrong About the World—and Why Things Are Better Than You Think
Bok av Hans Rosling och Ola Rosling m.fl.
För att ökad medvetenhet om omvärlden ger Factfulness värdefull insyn och presenterar fakta på ett sätt som inte är så vanligt. Med grafiska modeller som tydligt demonstrerar förändringar och förbättringar kan alla med intresse för en bättre värld tillgodogöra sig forskarmaterial på ett lättförklarat sätt. Förutom grafiska data ger bilder en visuell förståelse.
Rosling är skicklig på att ta de avancerade sammanhangen till enklare nivåer för oss vanliga människor. Han gör världen lättare att förstå och minskar helt klart på fördomar och gamla sanningar.
Intressant bok. Det finns flera saker ur denna boken som jag har tagit med mig och använder mig av i vardagen.
Känns lite märkligt att betygsätta faktaböcker, som att ett lägre betyg skulle innebära sämre information eller felaktig fakta. Men nej nej, betygen bygger endast på min läsupplevelse och hur bra eller dålig jag tyckte den var i mitt läs-sammanhang.

Factfulness var liksom många andra längre böcker med mycket information och statistik spännande i början men lite långtråkig i det långa loppet. Jag som precis läste Roslings självbiografi, Hur jag lärt mig förstå världen, kände igen de allra flesta anekdoter och även statistiken, det är mycket som är samma. Så vill man inte ha en rejäl universitetsföreläsning (ni vet med inlärda fraser som ska passa alla och nå ut till hela föreläsningssalen och väcka intresse), utan mer personliga förklaringar (som att ha en egen privat lärare med massa egen erfarenhet som hen delar med sig av), så rekommenderar jag den istället. Men jag lärde mig självklart mycket och har kommit till stor insikt om mina egna bristande kunskaper och sätt att felaktigt se på vår värld. Det är tydligt, välformulerat och intressant på ett skojigt och medryckande, om än lite utdraget, sätt.
Otroligt viktig bok som alla borde läsa! Jag har tagit med mig flera av verktygen som presenteras i boken och applicerat i min vardag!
Hans Rosling levererar en klarsynt och lättillgänglig bok om varför människor i allmänhet har lätt att tänka fel. I tio kapitel beskriver han vanliga tankefel och fallgropar och ger sedan verktyg för att inte fastna i dessa tankemönster. Varje kapitel avslutas med en sammanfattningssida som är lätt att gå tillbaka till för att friska upp minnet. En mycket värdefull bok att läsa, låna ut och läsa om!
Världen är allt annat än lätt att förstå sig på men genom att läsa boken Factfulness av Hans Rosling kommer vissa frågetecken att klarna. Många människor har inte tillgång till de mest basala funktionerna som en kran med rent vatten eller bra mödravård. Många av dessa faktorer är resultatet av extrem fattigdom i många länder men också okunskap och analfabetism. I Factfulness får läsaren ta del av intressant fakta som tillgängliggörs på ett enkelt och begripligt sätt och som reder ut varför det går så långsamt att implementera enkla och förbättrande åtgärder.
Genom att läsa Factfulness får läsaren en bredare inblick i många världsproblem och även en inblick i att vissa av problemen faktiskt går att lösa, men för att vissa problem ska lösas måste det finns en kunskap i området och en tro på att en lösning kommer att förbättra människors levnadsstandard.
Utbildning är oftast A och O överallt i samhället men framför allt i områden där utbildningsnivån är låg eller helt obefintlig. Att utbilda och lära upp människor i hälsoförebyggande arbete och hälsovård ger stora hälsovinster och ekonomiska vinster. Med en ökad medvetenhet för hur vissa enkla situationer kan förhindra allvarligare tillstånd kommer hela små och större samhällen att få många vinster. Med bekämpad fattigdom, en ökad medvetenhet och ett arbete som är inriktat på hjälp till självhjälp kan många i världen bli hjälpta till ett bättre liv. Factfulness belyser många faktiska exempel på hur världen sett ut, hur den förändrats och hur man kan förändra den vidare i positiv riktning.
Factfulness är en faktabok, men den känns nästan som en underhållande roman. Den är skriven av Hans Rosling tillsammans med Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling. Hans Rosling är en känd professor i internationell hälsa, läkare och föreläsare. Boken slutfördes efter hans död år 2017. Factfulness känns som en samling kloka slutsatser från en person som samlat på sig mycket erfarenhet inom ett specifikt område. Hans Rosling ägnade sitt liv åt global hälsa och denna bok sammanfattar mycket av hans professionella erfarenheter. Som läsaren får man ta del av hans kloka insikter och efteråt känner man sig smartare. Factfulness lämnar en med en känsla av förståelse, nästintill en aha-upplevelse. Efter att ha läst denna bok kommer du att se på världen på ett annat sätt. Du kommer vara mer kritisk till vad du tar del av i media samt vad du hör från omgivningen. Dessutom kommer du förhoppningsvis själv att presentera dina slutsatser och åsikter baserade på fakta istället för känslor. En riktigt bra och viktig bok!

Handling
Hans Rosling och hans medförfattare bevisar i Factfulness att vi människor har en skev bild av verkligheten. Boken utgår från en undersökning där välutbildade människor får svara på frågor om globala trender om exempelvis fattigdom och sjukdomar. Det visar sig att dessa människor får färre rätt än av apor på zoo skulle få. Hur kommer det sig att nobelpristagare, professorer, företagsledare och andra välutbildade människor har en så skev uppfattning om världen? Denna frågeställning besvaras i Factfulness. Boken tar även upp metoder för hur vi kan bli bättre på att förstå omvärlden genom att bli mer fakta orienterade.

Styrkor
Boken är en faktabok, men är skriven på ett så fängslande och underhållande sätt att det känns som en roman. Factfulness är full av fakta och som de flesta inte känner till trots att de borde. Undersökningsresultaten och slutsatserna presenteras på ett avslappnat sätt som är enkelt att förstå. Boken ger ordentliga tankeställare och läsaren får en bättre förståelse för världen.

Svagheter
Boken ger ibland känslan av att "vi har rätt och alla andra har fel". Däremot kan den stundvis vara något förenklande. Bland annat skriver författarna om 10 populärpsykologiska ”knep” som gör att vi kan bli lyckligare. Det handlar i princip om att bekämpa våra kognitiva brister genom att bli medveten om dem. Detta kommer hjälpa oss att hantera stressen vi känner när vi läser om katastrofer, klimathot och jordens utveckling. Detta låter ju bra, men är förmodligen betydligt mer komplicerat än vad boken framställer det.

Dessutom lämnar författarna en hel del frågor obesvarade. De argumenterar för att vi inte ska oroa oss för befolkningsökningen, men de ger inga svar på hur mat, vatten och energi ska räcka till när befolkningen ökar från dagens 7 miljarder till framtidens 10 miljarder.

Passar dig som...
... vill förstå världen bättre. Det borde vara en obligatorisk lärobok i skolan, men den passar lika bra för vuxna som tror sig veta allt. Alla som är intresserade av omvärlden och psykologi bör läsa denna.